Tania windykacja - zobacz korzystną ofertę.

Jest sporo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Cykliczne przypominanie o obowiązku przelania opłaty – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to większości ludzi negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w trakcie którego prowadzi się w stosunku do dłużnika rozmaite czynności dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset kontrahentów i każdego miesiąca wypisuje porównywalną liczbę faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie przelany w wyznaczonym terminie na ogół się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury związanego z księgowaniem przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – wiadomości o terminie wpłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może ustawić własne harmonogramy działań podejmowanych w stosunku do nieterminowych kontrahentów, określając m.in. przerwy pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli upomnienia nie przyniosą efektów, dalszymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, gdy wspomniane powyżej działania nie przyniosą spodziewanego efektu, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie przychodzących należności, a po paru miesiącach przynosi również ogromną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]