Wygodny bezpłatny generator not księgowych 40 euro online

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj stykają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w przypadku pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 70 oraz 100 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawić notę księgową na 40 – lub więcej – euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Warto wspomnieć, iż taką notę można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, co więcej bez potrzeby wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednakże uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie naruszy utrzymywanych nierzadko przez wiele lat dobrych relacji partnerskich. Przecież przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty za fakturę mogą być krótkotrwałe problemy z wypłacalnością albo niespodziewane przeoczenie dłużnika, a nie jego celowe działanie. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

W chwili, gdy przedsiębiorca ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego za darmo przez Flobo – autorskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest też w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]