W tym miejscu uzyskasz więcej informacji o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. W takim wypadku fiskus nie nie rozpatruje czy na koncie płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Z metody kasowej może korzystać większość rodzimych przedsiębiorców

Nieterminowość w przesłaniu należności to nie rzadkość. Przedsiębiorcy czasem znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni kilka razy upominać się od kontrahenta zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi. Gdy to zdarza się nagminnie, nawet dobrze prosperująca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w ustawowym terminie i ostatecznie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta umówionej należności. Ze względu na przytoczony powyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość rodzimych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w drugą stronę. Jeżeli więc sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy składając druk VAT-R. Konieczne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie oznaczanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga stałego monitorowania otrzymywanych opłat

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu problem z codziennym kontrolowaniem wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do dokładnego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Natomiast już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzorowanie przelewów przychodzących na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem oraz zmniejszenie niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]