Jeśli chcesz kupić kontener na odpady, skieruj się na ten adres.

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, jak również odpadów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z składowaniem i transportem śmieci. By się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do gromadzenia oraz przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, granulaty czy trociny. Proces ich załadunku ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich firm?

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. brygady sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]