Kliknij w to miejsce, aby zlecić badania operatorów Bielsko Biała.

Do pracy w wielu profesjach potrzebne są właściwe uwarunkowania psychofizyczne. By sprawdzić, czy badany je posiada, wykonuje się specjalne testy. By je wykonać, należy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużej mierze wpływa rodzaj zawodu, w jakim chce pracować badany. Odmienne badania wykonywane są dla sędziów, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych czy maszyn. Jak łatwo stwierdzić, te ostatnie badania są zlecane dużo częściej. Dobrze zatem napisać parę zdań na temat tego, jak one przebiegają, jakie przepisy regulują ich specyfikę oraz jakie predyspozycje okazują się podczas nich sprawdzane.

Zasady badań operatorów

Częstość wykonywania i rodzaj badań operatorów wózków paletowych i innych maszyn wykorzystywanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co trzy lub cztery lata, poza badanymi po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do przechodzenia badań co dwa lata. Warto przy tym nie zapominać, iż wygląd testów może być zmieniony, jeżeli przeprowadzający je psycholog uzna, iż niezbędne są inne badania lub niektóre części są w konkretnym przypadku zbędne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające zazwyczaj formę papierowego testu, a także test badający inteligencję. Następnie wykonywane są badania na refleks, polegające zazwyczaj na naciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi wystarczająco szybko zahamować. Badania operatorów to również testy zdolności percepcji odległości i wzorku – te drugie najczęściej wykonywane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]