Dalsze informacje o badaniach psychologicznych kierowców Bielsko na www.bielskobadania.pl.

Badania psychologiczne kierowców są wykonywane w specjalistycznych pracowniach diagnostycznych. Są one bardzo istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak przebiegają badania i co dokładnie sprawdzają? Jakie aparaty są używane do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – grupy osób badanych

Testom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii C. Do badań przystępują również kierowcy, którzy wyczerpali limit punktów karnych i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz instruktorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 lat są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – jak wyglądają?

Badanie psychotechniczne składa się z dwóch etapów. Najpierw osoby badane podchodzą do rozwiązywania testu. Na tym etapie kontrolowana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, dokładność działania, a także cechy charakteru czy umiejętność pracy pod presją. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc progresywnych. Kolejnym etapem testów psychologicznych jest część praktyczna, która weryfikuje głównie widzenie po zmroku, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie badań wykorzystuje się m.in. wirometr, stereometr i aparat krzyżowy. Badania polegają np. na naciskaniu odpowiednich przycisków i obserwowaniu, w jaki sposób dana osoba radzi sobie ze wskazaniem figur po oślepieniu światłem.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]