Porządna porcja informacji o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie. Sprawdź koniecznie!

Za sprawą otwarcia się Polski na rynki z większości państw świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień tłumacze realizują mnóstwo przysięgłych i zwykłych przekładów na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zamówienie zwykłych obywateli, jak i przeróżnych firm.

Mimo, że w sieci nietrudno znaleźć bezpłatne platformy do translacji, nadal nie przejmą one obowiązków profesjonalnych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich wiedzy jest często obligatoryjne, np. jeśli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak z grubsza wyliczyć koszt przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Elementy wpływające na cenę przekładu

Ostateczną cenę translacji tekstu kształtują poniższe czynniki:
1. Język, na który bądź z którego chcemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) czy romańskich (francuski, hiszpański) będzie co do zasady tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest zwyczajowo o kilkadziesiąt procent tańszy aniżeli tłumaczenie na język obcy.
3. Czas realizacji przekładu. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” musimy przygotować się na wyższe ceny.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo zagadnienia, których dotyczy dokument. Przekład umów handlowych, podręczników medycznych lub prac dyplomowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla danej branży, ale też stosowną wiedzę, żeby trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niepożądanych pomyłek.

Przekład przysięgły a zwykły

Należy podkreślić, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo prawo jazdy bądź świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym przypisuje mu indywidualny numer oraz zaznacza czy tłumaczenie wykonano z kopii, odpisu lub oryginału. Tłumacze przysięgli przeważnie posiadają stały cennik za przekład popularnych dokumentów i świadectw, z kolei w przypadku potrzeby zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi wylicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]