Więcej informacji o badaniach wysokościowych Bielsko Biała na http://www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/.

Praca na wysokościach wymaga nie tylko posiadania konkretnych umiejętności, ale również szczególnych predyspozycji zdrowotnych. Żeby wykluczyć występowanie groźnych sytuacji, polskie prawo wprowadziło konieczność wykonywania specjalistycznych badań sprawdzających brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów wiążących się z pracą na wysokościach. Jak wyglądają tego typu badania? Przez ile czasu są ważne?

Badania wysokościowe – do pracy wykonywanej przynajmniej 1 metr nad ziemią

Definicję pracy na wysokości zawiera Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace m.in. na rusztowaniach, stropach, masztach itd. Specjalne badania sprawdzają czy kandydat nie ma wady wzroku lub innych schorzeń mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z 3 części – badania układu nerwowego, wzroku oraz otolaryngologicznego. Celem specjalisty jest wykluczenie występowania u pacjenta padaczki, schorzeń błędnika lub krótkowzroczności. Dopełnieniem jest badanie ogólne u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – dodatkowe testy psychologiczne

Badania wysokościowe należy przeprowadzać co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą przechodzić je regularnie raz na rok. Najczęściej pojawiającym się przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest konieczność noszenia okularów, niedowidzenie, a także cukrzyca i padaczka. Warto podkreślić, że noszenie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że praca wykonywana jest w szczególnym zapyleniu. To jednak nie wszystkie wymogi – niektórzy pracownicy, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść również dodatkowe testy psychologiczne. Podlegają im m.in. operatorzy ciężkich maszyn budowlanych, żurawi wieżowych czy pracownicy obsługujący pulpity sterownicze.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]