Tłumacz przysięgły rosyjski Kraków. Więcej na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Ubiegłe lata to czas przypływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest pośród nich Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się także ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do podjęcia pracy lub nauki w naszym kraju.

W jakich przypadkach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Rosji, Ukrainy, Białorusi czy Kazachstanu. Należą do nich m.in. świadectwa maturalne i ukończenia szkół, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, dowody osobiste oraz prawa jazdy, a także akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby wykonywać ten zawód, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]