Zagadnienia energetyczne
Dekarbonizacja przemysłu – jak osiągnąć ten cel?

Wraz z rozkwitem przemysłu pojawił się szybki wzrost zapotrzebowania na energię nieodzowną do zasilania procesów