W tym miejscu uzyskasz dalsze informacje o usługach polskiego psychologa w UK.

Po przystąpieniu naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej i otwarciu zagranicznych rynków pracy na naszych obywateli, Polacy tłumnie zaczęli emigrować do Wielkiej Brytanii. Dzisiaj powodu Brexitu zjawisko emigracji wyhamowało, lecz ciągle nie brak ludzi skłonnych do pracy bądź rozpoczęcia studiów właśnie w Wielkiej Brytanii. Często jednak wyjazd do Wielkiej Brytanii może tworzyć mnóstwo problemów, z którymi ciężko jest sobie poradzić samodzielnie niezwykle.

Polski psycholog w UK – z jakiego rodzaju kłopotami się upora?

Pobyt na Wyspach i wynikające z tego odseparowanie od rodziny, a także zatrudnienie na terenie obcego kraju, rodzą mnóstwo problemów, którym wyjątkowo ciężko jest podołać. Separacja z bliskimi nierzadko wywołuje ogromną sytuację stresową. Do tego nieraz pojawiają się też trudności z nawiązaniem trwałych znajomości ze współpracownikami czy w ogóle ze znalezieniem pracy. Brak opanowania języka, który do tej pory jest wcale nierzadko spotykany, sprawia, że bardzo szybko dochodzi do odcięcia się od kolegów , z którymi się pracuje. A stąd już tylko niewielki krok do uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie zaburzeń nastroju lub zwiększenia liczby zachowań agresywnych. Nad odruchami tego typu naprawdę trudno jest zapanować bez wsparcia psychologicznego. Dlatego nie wolno bać się korzystania ze wsparcia profesjonalisty. Wizyta u psychologa okazuje się być najlepszym rozwiązaniem.

Polskojęzyczny psycholog w UK – jak wygląda taka wizyta?

Każda rozmowa z psychologiem ma miejsce w komfortowej atmosferze i dyskretnej. Nie należy bać się, że informacje , które zostały przekazane w czasie wizyty będą powierzone osobie postronnej. Na psychologu spoczywa wszak obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, z której zwolnić ma prawo jedynie sąd. Psycholog jest osobą, przed którą nie należy skrywać swoich problemów oraz słabości – jego zadaniem jest pomoc w ich rozwiązaniu. Specjalista ten instruuje, jak radzić sobie ze stresującymi wydarzeniami, jak również pokazuje jak nazywać sytuacje o charakterze konfliktowym. Polski psycholog w UK to najlepszy wybór. Konsultacja odbywa się po polsku, za sprawą czego odbywa się sprawniej i bardziej swobodnie. Osoba przychodząca z kłopotami nie musi bowiem obawiać się tego, czy będzie zrozumiana oraz czy sama prawidłowo zrozumie to, co radzi jej psycholog.

Lokalizacja firmy:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339